Wednesday, May 30, 2007

Keputusan Kes Azlina Jailani

30 Mei, Putarajaya- Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan pihak Perayu (Puan Azlina Jailani) yang ingin menukar dan memadamkan perkataan 'ISLAM' di dalam kad pengenalannya dengan keputusan 2-1 oleh Hakim Mahkmah Persekutuan. Tun Fairuz dan Datuk Allaudin (menolak) dan Datuk Richard Malanjun (membenarkan).

Keputusan yang dinantikan oleh kira-kira 300 rakyat yang berhimpun diluar pintu utama Mahkamah Persekutuan dengan penuh takzim dan rasa tenang setelah pihak PEMBELA memulakan zikir munajat dan doa sebagai iktiar menunggu keputusan Mahkmaha yang Mulia. Seawal 7.30 pagi, pihak peguam, wartawan tempatan dan antarabangsa dan seluruh rakyat Malaysia untuk melihat sendiri secara live keputusan yang penting untuk masa depan kedudukan Islam di Malaysia.

Ketua Hakim Negara , Tun Fairuz antara alasan keputusannya menyatakan bahawa: " urusan keluar masuk Islam adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dan bukannya Mahkamah Sivil. Sebarang urusan pertukaran agama hanya layak diputuskan oleh mereka yang mempunyai kuasa dalam urusan agama.Mhakamah Syariah mempunyai kedudukannnya yang tersendiri di dalam perundangan negara."

"Kemenangan ini bukanlah bermakna Islam menang dan Bukan Islam kalah. Kita menyeru kepada semua untuk memperthankan sistem perundangan negara yang telah lama kita perjuangkan. Diharapkan pihak yang sebaiknya mengelakkan diri dari menimbulkan isu kontriversi dan konfrontasi dalam mengacau sistem perundangan negara. Pilihlah jalan yang munasabah" ucap Saudara Yusri Muhammad, Pengerusi Pertubuhan Pembela Islam (PEMBELA) dihadapan semua hadirin di hadapah kompeks Mahkamah "bangunan omputih' (Paalce of Justice' ini.

Semoga keputusan ini akan terus mengembalikan umat Islam danmenjadi wake-up call kepada kita untuk terus melindungi dan mempertahakan kemuliaan Islam. Dalam masa yang sama kita memperkasakan usaha dakwah dan takrif terhadap Islam yang Adil dan sejahtera sifatnya.

1 comment:

sidQi said...

"telah datang kebenaran dan telah musnah kebatilan. sesungguhnya kebatilan itu pasti akan musnah" -maksud ayat Quran.

alhamdulillah atas keadilan yg sewajarnya ini.